Privacy en Cookieverklaring
FitFood Diëtistenpraktijk

Privacyverklaring FitFood Diëtistenpraktijk

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. FitFood Diëtistenpraktijk gaat altijd al zorgvuldig om met uw gegevens.

 

Persoonsgegevens

 
Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens
FitFood Diëtistenpraktijk gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van FitFood Diëtistenpraktijk dan hebben wij gegevens van u nodig. Deze verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:
Naam
Geboortedatum
Adresgegevens
BSN
Telefoonnummer / mobiel nummer
Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
E-mailadres
Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

 
Waarom is dat nodig?
FitFood Diëtistenpraktijk heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daar noodzaak toe bestaat met betrekking tot uw behandeling. U persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
FitFood Diëtistenpraktijk bewaart uw persoonsgegevens tot 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

 
Delen met anderen
FitFood Diëtistenpraktijk zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar een andere instelling bij opname). Diëtistenpraktijk FitFood heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

FitFood Diëtistenpraktijk zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft FitFood Diëtistenpraktijk een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. FitFood Diëtistenpraktijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

 
Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar office@fitfood.info. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

 
Beveiliging
FitFood Diëtistenpraktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan telefonisch contact op met ons via 020-2600028 of per e-mail via office@fitfood.info.

 
Meer informatie
Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door FitFood Diëtistenpraktijk kun u contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer 020-2600028 of via office@fitfood.info.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.