Basisvergoeding

Iedereen met een zorgverzekering heeft recht op 3 uur begeleiding vanuit de basisverzekering door een gediplomeerde diëtist. De diëtisten staan ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici (BIG). Let op: voor de meeste zorgkosten die u vergoed krijgt vanuit de basisverzekering betaalt u een verplicht eigen risico. Dit is van toepassing op dieetadvisering vanaf 18 jaar of ouder. Voor kinderen tot 18 jaar geldt er geen eigen risico.

 

Aanvullende verzekering (extra vergoeding)

Bij de meeste zorgverzekeraars is het mogelijk om een extra vergoeding vanuit het aanvullende pakket te ontvangen. De vergoeding vanuit het aanvullende pakket kan per zorgverzekeraar verschillen.

Dit zijn de aanvullende uren voor 2016: Download hier

 

Ketenzorg

Het kan zijn dat u bent doorverwezen naar de diëtist in het kader van de ketenzorg, ook wel DBC genoemd. U krijgt dan altijd een standaardvergoeding voor dieetbehandeling ongeacht uw verzekering. De ketenzorg valt buiten het eigen risico. Ketenorganisatie is een groep van verschillende zorgverleners die samen afspraken hebben rondom Diabetes en in sommige gevallen COPD. FitFood Diëtistenpraktijk werkt met de volgende zorggroepen samen in de ketenzorg: ROHA, CHAGZ (Amsterdam) en SEZ (Zaandam).

Direct toegankelijk

Per 1 augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk. U heeft voor een behandeling door de diëtist geen verwijzing meer nodig van uw arts. Helaas vergoeden slechts enkele zorgverzekeraar uw behandeling als u zonder verwijzing naar de diëtist gaat. Zorgverzekeraars die de behandeling van de diëtist vergoeden als u zonder verwijzing komt, zijn: VGZ, de VVAA, Zorg en Zekerheid en Menzis  (vanaf 1 januari 2012).

Wanneer u niet bij een van deze maatschappijen verzekerd bent, adviseren wij u om bij uw arts eerst een verwijsbrief te halen. Indien u meer duidelijkheid wilt hierover kunt u contact opnemen met u zorgverzekeraar of informeren bij ons.

Tarieven

Wij hebben met alle bekende zorgverzekeraars contracten gesloten. Voor patiënten die verzekerd zijn bij gecontracteerde zorgverzekeraars gelden andere tarieven dan hieronder genoemd worden. Wij declareren voor u de kosten bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt dus géén rekening.

Onderstaande tarieven gelden uitsluitend:

  • Als de vergoeding is verbruikt bij de zorgverzekeraar
  • Zorg aan patiënten die niet verzekerd zijn of niet (meer) door de zorgverzekeraar vergoed worden.
  • Zorg aan patiënten die verzekerd zijn bij zorgverzekeraars waar de diëtist geen contract mee heeft.  

Behandeling per kwartier          € 15,00  

In deze praktijk is hiervan afgeleid Consulttijd Uitwerktijd
Eerste consult (5 x 1 kwartier) € 75,00 45 minuten 30 minuten
Vervolg consult (2 x 1 kwartier) € 30,00 15 minuten 15 minuten

 

In deze praktijk is hiervan afgeleid Consulttijd Uitwerktijd
Lang eerste consult (6 x 1 kwartier) € 90,00 60 minuten 30 minuten
Lang vervolg consult (3 x 1 kwartier) € 45,00 30 minuten 15 minuten
Telefonisch consult (2 x 1 kwartier) € 30,00 15 minuten 15 minuten
E-mail consult (2 x 1 kwartier) € 30,00 0 minuten 30 minuten

 

De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.

 

Toelichting behandeltijd

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:

  1. De consulttijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent;
  2. De uitwerktijd: de tijd die de diëtist besteedt aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, het informeren van de verwijzer en het registreren van uw gegevens. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig.

 

No-Show

Indien u verhinderd bent, kunt u tot uiterlijk 24 uur van te voren uw afspraak kosteloos annuleren. Is de afspraak niet 24 uur van te voren geannuleerd, moeten we helaas  de gereserveerde tijd in rekening brengen. Deze rekening kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

No-show          Eerste consult             € 45,-

No-show          Vervolgconsult            € 30,-

 

                                                                        Wij hopen op uw begrip!