Cultuur en Taal

In de multiculturele samenleving waarin wij leven, is soms meer aandacht nodig voor de culturele achtergrond van de cliënt tijdens het behandelproces. Gezien de samenstelling van onze team, die bestaat uit diëtisten van diverse afkomst zijn we bekend met diverse culturen en religies (Christendom, Hindoeïsme, Islam en Jodendom). Hierdoor zijn wij in staat om speciaal aandacht te bieden voor uw culturele achtergrond en gericht dieetadvies te geven. Het is van groot belang dat het voedingsadvies aansluit bij uw leven. Daarom houden wij  rekening met uw levensstijl, cultuur, traditie en geloof bij het opstellen van uw behandelplan.

De diversiteit onder onze diëtisten geeft ons tevens meer inzicht in verschillende culturen in de samenleving, waardoor wij de kennis en expertise zowel mondeling als schriftelijk beschikbaar kunnen stellen in verschillende talen. Het is mogelijk om de consulten, dieetadviezen en schriftelijke informatie wat betreft uw dieetadvies in de volgende talen te laten geschieden; Arabisch (alle dialecten in het Marokkaans), Aramees, Chinees (Kantonees), Engels, Hebreeuws en Turks. Hiermee willen we graag de toegankelijkheid voor diverse groepen verbeteren en de verantwoordelijkheid dragen om de gezondheid van onze cliënten met taalproblemen te bevorderen. Een voorwaarde voor het bereiken van de gewenste doelen tijdens het behandelproces, is namelijk dat wij een heldere en duidelijke communicatie hebben met u!