Het kan zijn dat u bent doorverwezen naar de diëtist in het kader van de ketenzorg, ook wel DBC genoemd. U krijgt dan altijd een standaardvergoeding voor dieetbehandeling ongeacht uw verzekering. De ketenzorg valt buiten het eigen risico. Ketenorganisatie is een groep van verschillende zorgverleners die samen afspraken hebben rondom Diabetes en in sommige gevallen COPD. FitFood Diëtistenpraktijk werkt met de volgende zorggroepen samen in de ketenzorg: ROHA, CHAGZ (Amsterdam) en SEZ (Zaandam).